Szachy

Już we wrześniu zaczynamy cykl „Jesienne szachy”, zakończymy go w grudniu . Poznamy wtedy pierwszych mistrzów roku szkolnego 2021/2022.

Gramy w szachy,  bo ta gra rozwija nie tylko zdolności matematyczne i logiczne myślenie ale także kształtuje osobowość, uczy uczciwego współzawodnictwa. Szachy są szkołą strategii, wyrabiają zdolność podejmowania decyzji, rozwiązywanie problemów, radzenia sobie z niepowodzeniami. Grać może każdy. W naszym Ośrodku najmłodszy szachista chodzi do pierwszej klasy szkoły podstawowej a najstarszy do trzeciej szkoły zawodowej.