Pomysłowi Nastolatkowie

Rok szkolny 2021/2022
Warsztaty rękodzielnicze „Pomysłowi Nastolatkowie” 
Osoby prowadzące: Dorota Marzewska, Aneta Gregor-Stocka
Uczniowie uczestniczący w zajęciach to wychowankowie internatu.
Warsztaty odbywają się raz w miesiącu w godz. 19:00 – 20:30.

Warsztaty rękodzielnicze pozwalają na rozwijanie zdolności manualnych, kreatywnego myślenia, dzielenie się pomysłami, wzajemną inspirację. Uczestnicy zajęć integrują się spędzając swój czas wolny w ciekawy i twórczy sposób.

Warsztaty rękodzielnicze „Pomysłowa nastolatka” – 2019/2020 
Osoby prowadzące: Dorota Marzewska, Aneta Gregor-Stocka
Uczniowie uczestniczący w zajęciach to wychowankowie z grupy I, a także chętni z innych grup
Warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu w poniedziałki/czwartki i we wtorki w godz. 19:00 – 20:30.
Warsztaty realizowane są w oparciu o program.

Głównym założeniem programu warsztatów rękodzielniczych jest wskazanie alternatywy spędzania czasu wolnego oraz poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży niesłyszącej. Realizacja programu pozwoli stworzyć warunki do rozwoju aktywności i kreatywności. Uczestnicy warsztatów zdobędą umiejętności, które przyczynią się do większej samodzielności i niezależności. Warsztaty rękodzielnicze przyczynią się przede wszystkim do wyrobienia u uczestników sprawności manualnej, cierpliwości, dokładności oraz radzenia sobie ze stresem i emocjami. Poza tym nabyte umiejętności będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu.
Cele szczegółowe:
– rozwijanie zdolności, kreatywności uczestników warsztatów,
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
– wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
– wzbogacanie słownictwa, rozwój mowy spontanicznej, odczytywanie mowy z ust,
– doskonalenie sprawności manualnych,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
– wyrabianie poczucia estetyki,
– kształtowanie wiary we własne możliwości,
– kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia,
– wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego,
– nabycie umiejętności przetwarzania różnych materiałów w rzeczy użytkowe.
Rękodzieło powstałe podczas warsztatów „Pomysłowa Nastolatka” eksponowane było na festynach integracyjnych „Jesteśmy razem”, Festynie Międzynarodowy Dzień Głuchych oraz podczas kiermaszów świątecznych zorganizowanych
w SOSW dla Dzieci Niesłyszących.