Koło fotograficzne i filmowe

Koło fotograficzne i filmowe
Koło fotograficzne i filmowe powstało z inicjatywy samych uczniów, którzy zaczęli się angażować w tworzenie filmów i foto-relacji z różnych uroczystości szkolnych. Członkowie koła tworzą swoje własne produkcje filmowe oraz bazę słownikową w języku migowym, uczestniczą w dokumentowaniu uroczystości i imprez szkolnych, tworzą filmy promocyjne. Oprócz tego uczniowie w ramach koła multimedialnego organizują pokazy filmowe.
Sukcesy koła:
Konkurs filmowy: „Mój cyfrowy świat – epizody z uczniowskiego życia” – przygotowanie filmu „Jeden dzień” I miejsce;
Twórczość koła można oglądać na kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UChDMf4EyaWWZmDOV73JkItw
Aktywność koła można śledzić na Facebook SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie:
https://www.facebook.com/soswddn/?epa=SEARCH_BOX
Opiekun: mgr Anna Nowicka

Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2020/2021