Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

Skład SU w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca:
Magdalena Niewiadomska
Zastępca:
Kacper Dybcio
Członkowie:
Fabian Bilski, Artur Gąska, Wiktoria Sosnowska     
Samorządem opiekują się: Pani Iwona Jaśkiewicz, Pani Małgorzata Miszkowska, Pani Danuta Niklewska

Rok szkolny 2021/2022

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r., poz. 425 z późniejszymi zmianami), Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie i Regulaminu SU. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Ośrodka.

Skład SU w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący:
Kacper Dybcio
Zastępca:
Aleksandra Peplińska
Członkowie:
Leszek Dzik, Wiktoria Sosnowska , Szymon Tymrek,         
Samorządem opiekują się: Pani Iwona Jaśkiewicz, Pani Małgorzata Miszkowska, Pani Danuta NiklewskaZadania Samorządu Uczniowskiego:

Dbanie o dobre imię i cześć Ośrodka, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.
Wykonywanie niezbędnych prac na rzecz klasy, Ośrodka, środowiska.
Informowanie społeczności Ośrodka o podjętych działaniach i akcjach.
Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
Organizowanie konkursów, warsztatów, apeli okolicznościowych.
Promowanie i współorganizowanie akcji kulturalnych na terenie szkoły.
Organizacja dyskotek, zabaw, balów gimnazjalnych i studniówkowych.
Pomoc koleżeńska.