Nasza stypendystka

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują wyjątkowi i najlepsi uczniowie. W województwie warmińsko-mazurskim jest 173, a w naszym Ośrodku Paulina. Gratulujemy :)