Konkurs Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczych

W dniach 22-24 maja 2015 odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych dla niesłyszących i słabosłyszących.
Konkurs składał się z dwóch części: I część – pisemna – zawierała 15 zadań do rozwiązania w czasie 80 minut. W II części – zespoły wykonały 10 zadań praktycznych w ciągu 30 minut.
Rozpoczął się konkurs – o godz. 17.30. w piątek.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z klas I – III gimnazjum ze spektaklem „Matematyka w zabawie”.
Wieczorem uczniowie mieli zorganizowane gry matematyczne typu „Symetria lustrzana”, „Anamorfoza” , „Tangramy” itp
W sobotę od godz. 9.00 uczniowie rozwiązywali testy teoretyczne i praktyczne .
Oprócz zmagań konkursowych zwiedzili Wrocław: Stadion Miejski, ZOO wraz z Afrykarium, a potem mieli czas na samodzielne eksploracje Wrocławskiego Rynku – wyjątkowo pięknego o tej porze roku.

III miejsce – OLSZTYN obdarowany zaszczytnym tytułem „Władca ułamków”
a reprezentowany przez uczniów: Oliwię Ankutowicz i Magdę Lachowicz.

Gratulujemy  !!!