Konkurs czytelniczy

29 października 2015r. odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem Nowele Bolesława Prusa znane i czytane – Katarynka. Konkurs przebiegał na dwóch etapach edukacyjnych – dla klas gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było przeczytanie noweli „Katarynka”. Uczniowie pisali testy zawierające pytania zamknięte i otwarte, w których musieli wykazać się znajomością treści lektury oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem.

W kategorii klas gimnazjalnych laureatami zostali:

I miejsce:   Klaudia Gut

II miejsce:  Filip Makowski

III miejsce: Natalia Krukowska

W kategorii klas ponadgimnazjalnych:

I miejsce:   Paula Neuman

II miejsce:  Wiktoria Malinowska, Michał Leszkowski

III miejsce: Natalia Teleon

Nagrody i dyplomy zostaną rozdane uczniom na apelu podsumowującym I semestr roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie pisali testy w dwóch salach: bibliotece szkolnej i sali j. polskiego. Organizatorami konkursu były p. Małgorzata Bartniczuk i p. Sylwia Karpiniak- Matuszewska.

Konkursy czytelnicze to już tradycja naszej szkoły; promują czytelnictwo, rozwijają zainteresowania literackie, kształcą umiejętność czytania ze zrozumieniem, pozwalają uczniom zmierzyć się we współzawodnictwie na forum szkoły.