II Międzyszkolny Konkurs EKO-MODA

Światowy Dzień Ziemi, przypadający 22 kwietnia zainspirował kadrę i uczniów naszego  Ośrodka do zorganizowania II Międzyszkolnego Konkursu Mody Ekologicznej EKO-MODA 2015. Chcieliśmy udowodnić, że to, co powszechnie uznawane jest za bezużyteczne może być w ciekawy sposób wykorzystane ponownie. Stroje prezentowane podczas Konkursu zostały przygotowane z różnorodnych surowców wtórnych, wiele z nich budziło zachwyt swoją oryginalnością i pomysłowością wykonania.
Dwadzieścia czworo dzieci z dziesięciu olsztyńskich szkół (w tym z Zespołu Placówek Edukacyjnych i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) wystąpiło przed licznie zgromadzoną publicznością, którą z trudem pomieściła nasza niewielka sala gimnastyczna.
Stroje oceniało profesjonalne, niezależne Jury – Miss Warmii i Mazur 2014, zawodowy fotograf, projektantka odzieży ekologicznej, założycielka strony www.kosmeter .pl . oraz olsztyńska pieśniarka.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. : I Zastępca Prezydenta Olsztyna, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz przedstawicie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – głównego sponsora przedsięwzięcia.
Ekologiczne kreacje prezentowane były trzykrotnie, podczas przerw oglądaliśmy występy artystyczne – młodych adeptów pantomimy „SMYK” w przedstawieniu pt. „Guma do żucia” i tancerzy ze Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy. Podczas obrad Jury zaprosiliśmy wszystkie dzieci do udziału w quizie dotyczącym ochrony środowiska, najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez WFOŚ i GW w Olsztynie. W trakcie Konkursu uczniowie ZSZ częstowali obecnych własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami.

WERDYKT JURY:
I MIEJSCE NINA KUCHCIŃSKA SP 9
II MIEJSCE – MACIEJ SZTABIŃSKI SP 6
III MIEJSCE – MICHAŁ GOŁASZEWSKI SP 6
NAGRODA PUBLICZNOŚCI – DOMINIKA PAZIK SP 33
WYRÓŻNIENIA:
DOMINIKA PAZIK SP33
OLIWIA SZYMAŃSKA SP33

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast szkoły za miejsca I, II i III – statuetki, (ufundowane przez WFOŚ i GW w Olsztynie).Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom wręczono pamiątkowe dyplomy.  Gratulujemy!