Przydatne linki

Rzecznik Praw Obywatelskich >>> otwórz
Rzecznik Praw Dziecka >>> otwórz
Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać ciszę” >>> otwórz
Fundacja Dźwięki Ciszy >>> otwórz

Strony poświęcone problematyce osób z wadą słuchu
Głusi.pl >>> otwórz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych >>>otwórz
Polski Związek Głuchych >>> otwórz
Polski Związek Głuchych Oddział W-M >>> otwórz
Świat Ciszy >>> otwórz

Strony poświęcone zagadnieniom związanym z oświatą, edukacją
Kuratorium Oświaty w Olsztynie >>> otwórz
Ministerstwo Edukacji i Nauki >>> otwórz
W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli >>> otwórz
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli >>> otwórz

Wszystko o implantach ślimakowych
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu >>> otwórz
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu >>> otwórz
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” >>> otwórz

Portale regionalne
Miasto Olsztyn >>> otwórz
Urząd Miasta Olsztyna >>> otwórz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej >>> otwórz
Portal Warmii i Mazur >>> otwórz