Komunikaty dla Rodziców, Opiekunów

Pracujące weekendy w roku szkolnym 2021-2022 w II semestrze >>> pobierz

7 lutego 2022r.

Szanowni Państwo
W związku z odbyciem się spotkania rodziców w formie zdalnej za pomocą platformy temas; którego byłam protokolantem jestem zobowiązana do przekazania państwu protokołów ze zrealizowanych spotkań
W załącznikach znajdziecie Państwo dwa dokumenty
1. skrócony protokół z zebrania rodziców uczniów SOSW dla Niesłyszących w Olsztynie >>> otwórz
2. protokół z zebrania Rady Rodziców; które  odbyło się po zakończeniu zebrania rodziców >>> otwórz


Efekty spotkań
1. Odwołanie w całości dotychczasowej Rady Rodziców
2. Powołanie Rady Rodziców
Wyłonienie Prezydium nowo wybranej Rady Rodziców

W związku z powyższym proszę o natychmiastowe zmiany składu Rady Rodziców zarówno na stronie internetowej jaki tablicy informacyjnej.

Protokoły w wersji papierowej przekażę w poniedziałek i proszę o adnotacje o przyjęciu
Z poważaniem
Aneta Gajko

14 stycznia 2022r.

Zamiar likwidacji SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie >>> pobierz

4 stycznia 2022r.

Plan organizacji roku szkolnego 2021/2022 w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie >>> pobierz
Kalendarz uroczystości i imprez >>> pobierz

13 września 2021r.

Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2021-2022 >>> pobierz

9 września 2021

Pracujące weekendy w roku szkolnym 2021-2022 >>> pobierz

9 września 2021

Na stronie >Dokumenty i akty prawne< zamieszczono:
Organizacja pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ, Giz
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 17 w Olsztynie.
Regulamin całodobowej opieki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie.
Regulamin świetlicy szkolnej w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.
Procedury postępowania, organizacji pracy i opieki nad uczniami w czasie zajęć szkolnych i wychowawczo-opiekuńczych w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022.
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego przez uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie. >>> otwórz

31 sierpnia 2021r.

Znamy terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

język polski 24 maja
matematyka 25 maja
język obcy nowożytny 26 maja

30 sierpnia 2021r.

Przygotowanie systemu do nowego roku szkolnego 2021/2022 – komunikat techniczny
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 2-8 sierpnia br. zaplanowana została wakacyjna przerwa techniczna, w trakcie której przeprowadzona zostanie aktualizacja oraz przygotowanie systemu Synergia do nowego roku szkolnego. W tych dniach serwis będzie niedostępny.
Podczas przerwy technicznej przygotujemy dla Państwa nową bazę danych na rok szkolny 2021/2022. Będzie ona zawierała wszystkie dane związane ze strukturą szkoły (klasy, uczniowie, nauczyciele itd.), natomiast wszystkie dane związane z dziennikiem lekcyjnym (oceny, nieobecności, realizacje lekcji itd.) zostaną z niej usunięte.
Dodatkowo uruchomimy dla Państwa kopię bazy danych z roku szkolnego 2020/2021 zawierającą wszystkie wymagane przez rozporządzenie dane do eksportu dzienników. Do końca września br. możliwe będzie wprowadzanie w niej zmian oraz generowanie dzienników do formatu XML za rok szkolny 2020/2021 – jest to czynność obowiązkowa, jeżeli szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania wyłącznie w formie elektronicznej.
Zwracamy przy tym uwagę, że pliki dzienników wyeksportowanych do formatu XML, które są zgodne z aktualnymi przepisami prawa, zawierają mniej danych niż pliki, z których Państwo do tej pory korzystali. Dlatego zachowaliśmy możliwość eksportu bazy danych wg poprzedniej wersji – możecie Państwo eksportować i archiwizować dane na dwa sposoby.
Proszę pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem proces archiwizacji dzienników poszczególnych klas powinni Państwo zakończyć do 10 września br. i powinien on być zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

14 lipca 2021r.