Komunikaty dla Rodziców, Opiekunów

Plan organizacji roku szkolnego 2022/2023 >>> pobierz plik

Harmonogram spotkań z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2022/2023 >>> pobierz plik

6 września 2022r.

Wykaz weekendów w I semestrze, w których Ośrodek będzie czynny – >>> pobierz plik

31 sierpnia 2022r.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie stawki żywieniowej >>> pobierz plik

30 sierpnia 20222r.
26 sierpnia 2022r.
26 sierpnia 2022r.

Na stronie >Dokumenty i akty prawne< zamieszczono:
Organizacja pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ, Giz
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 17 w Olsztynie.
Regulamin całodobowej opieki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie.
Regulamin świetlicy szkolnej w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.
Procedury postępowania, organizacji pracy i opieki nad uczniami w czasie zajęć szkolnych i wychowawczo-opiekuńczych w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022.
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego przez uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie. >>> otwórz

31 sierpnia 2021r.