Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 (styczeń-wrzesień)
Przewodnicząca
Pani Monika Luma
Z-ca Przewodniczącej
Pani Anna Grzankowska
Sekretarz
Pani Małgorzata Guzowska
Skarbnik
Pani Agnieszka Przybyła
Członkowie Rady
Pani Magdalena Borejko
Pani Bogumiła Kołacz-Szoka
Pan Michał Ostrowski


Kontakt z Radą Rodziców:
Pani Monika Luma – 691-019-168
Pani Anna Grzankowska – 608-042-407
Pani Agnieszka Przybyła – 661-192-321

Rada Rodziców ustaliła, że w  roku szkolnym 2022/2023 kwota składki wynosi … zł.
Dane do przelewu:
nr rachunku Rady Rodziców: 53 1750 0012 0000 0000 3889 8671

Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty! Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami, podniesie jakość nauczania i spędzania czasu wolnego dzieci na terenie placówki.
Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

NASI RODZICE – NASZYMI PARTNERAMI
Wszyscy Rodzice tworzą Radę Rodziców Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie.
Rada Rodziców spośród siebie wybiera Prezydium Rady Rodziców.
Edukacja dzieci począwszy od najmłodszych lat jest wspólną sprawą rodziców oraz szkoły. Rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka, to oni rozpoczynają proces edukacji, wpajają wartości, rozbudzają uczucia i kształtują wyobraźnię.
Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia treści wyniesione z domu, w sposób systemowy. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia, sprawdza ją oraz ocenia.
W szkole naszej nauczyciele znajdują w  rodzicach i partnerów i sojuszników.  Współpraca z rodzicami oparta jest na zaufaniu, życzliwości oraz wzajemnym szacunku.
Partnerstwo w szkole to otwartość i właściwy przepływ informacji między nauczycielami a rodzicami, wzajemne wsparcie oraz szacunek. Partnerstwo to wspólna odpowiedzialność za edukację dzieci i realizację wyznaczonych celów. Partnerstwo to wspólne tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnego polegania na sobie.

Rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców ma ogromną prośbę do rodziców i innych chętnych, o finansowe wsparcie naszych działań w kwestii ratowania Ośrodka. Do tej pory wszelkie koszty związane z drukowaniem banerów promocyjnych, ulotek, plakatów a także banerów na protesty pokrywaliśmy z własnych środków. Rozumiemy, że część rodziców nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w organizowanych przez nas spotkaniach, protestach, konferencjach, itp. Dlatego prosimy wszystkich o dobrowolne darowizny do puszki, która znajduje się w sekretariacie Ośrodka. Bardzo dziękujemy za każdą złotówkę!

Nie możemy odpuścić przyszłości naszych dzieci
>>>> otwórz plik
>>>> otwórz plik
>>>> otwórz plik

Prezydium Rady Rodziców zaprasza Rodziców na zebranie 8 kwietnia 2022r. o godz. 12.00 w Ośrodku, ul.M.Grzegorzewskiej 6.

SPOTKANIE OGÓLNE RODZICÓW 25 LUTEGO 2022r JEST ODWOŁANE, W ZWIĄZKU Z NISKĄ FREKWENCJĄ CHĘTNYCH RODZICÓW, A TAKŻE KONTROLĄ KURATORIUM.

W związku z przeprowadzoną kontrolą dokumentacji Rady Rodziców, zostało nam zarzucone niezgodne z regulaminem przeprowadzenie wyboru Nowej Rady Rodziców.
Według  organu kontrolującego nie powinno się ono odbyć za pośrednictwem platformy Teams  lecz osobiście w placówce.
W związku  z powyższym  zapraszamy na spotkanie ogólne rodziców w piątek 25 lutego na godzinie  12:00 w Ośrodku na Grzegorzewskiej.

Spotkanie jest bardzo ważne. Chodzi niejako o zatwierdzenie obecnej Rady, aby miasto nie mogło podważyć jej wyboru. Jeżeli im się uda, automatycznie wracamy do punktu wyjścia a nawet gorzej . Wszystko co zostało wygrane tracimy. Nie będzie to długie spotkanie. Ale obecność jest paląca.
W celu oszacowania wymaganego kworum zwracam się z prośbą o potwierdzenie swojej obecności poprzez zwrot dla wychowawcy  poniższego odcinka.
Z poważaniami Guzowska Małgorzata 
Sekretarz Rady Rodziców.

Szanowni Państwo
W związku z odbyciem się spotkania rodziców w formie zdalnej za pomocą platformy temas; którego byłam protokolantem jestem zobowiązana do przekazania państwu protokołów ze zrealizowanych spotkań
W załącznikach znajdziecie Państwo dwa dokumenty
I. skrócony protokół z zebrania rodziców uczniów SOSW dla Niesłyszących w Olsztynie >>> otwórz
II. protokół z zebrania Rady Rodziców; które  odbyło się po zakończeniu zebrania rodziców >>> otwórz

Efekty spotkań
1. Odwołanie w całości dotychczasowej Rady Rodziców
2. Powołanie Rady Rodziców
3. Wyłonienie Prezydium nowowybranej Rady Rodziców
Z poważaniem Aneta Gajko

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. (wrzesień – grudzień)
Przewodnicząca :
Pani Beata Jabłońska
Z-ca Przewodniczącej:
Pani Agnieszka Supyrnowicz
Sekretarz:

Pani Małgorzata Guzowska
Skarbnik:

Pani Agnieszka Przybyła
Członkowie Rady:

Pani Paulina Dybcio
Pani Magdalena Madejska
Pani Monika Wycech