Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Oświadczenie o dochodach >>> pobierz

9 marca 2022r.

Informacja o obchodach Jubileuszu 50-lecia Ośrodka >>> otwórz

21 września 2021r.

Szanowni Państwo. Wszyscy uprawnieni do korzystania z ZFŚS proszeni są o wzięcie udziału w ankiecie w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS – POWOŁANIE KOMISJI SOCJALNEJ. Link należy wypełnić tylko jeden raz. Pod uwagę będą brane wyłącznie ankiety podpisane. Ankietę należy wypełnić i przesłać do 16.09.2021 r. >>> otwórz

27 sierpnia 2021r.

Warunkiem otrzymania  świadczeń z ZFŚS jest dostarczenie osobiście, listownie bądź mailowo decyzji emerytalnej dotyczącej waloryzacji z ZUS i dostarczenie oświadczenia o dochodach za rok bieżący. Osoby, które chcą otrzymać świadczenie  proszone są o przesłanie ww dokumentów i/lub zał. nr 1 lub 2. do końca kwietnia każdego roku.

Regulamin ZFŚS z załącznikami (od 2021r.) >>> plik do pobrania

Regulamin ZFŚS z załącznikami (od 2019r.) >>> plik do pobrania