Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS z załącznikami (2022r.) >>> plik do pobrania

23 maja 2022r.

Oświadczenie o dochodach >>> plik do pobrania

9 marca 2022r.

Warunkiem otrzymania  świadczeń z ZFŚS jest dostarczenie osobiście, listownie bądź mailowo decyzji emerytalnej dotyczącej waloryzacji z ZUS i dostarczenie oświadczenia o dochodach za rok bieżący. Osoby, które chcą otrzymać świadczenie  proszone są o przesłanie ww dokumentów i/lub zał. nr 1 lub 2. do końca kwietnia każdego roku.

5 lipca 2021r.

Regulamin ZFŚS z załącznikami (2021r.) >>> plik do pobrania

10 marca 2021r.

Regulamin ZFŚS z załącznikami (2019-2021) >>> plik do pobrania

11 grudnia 2019r.