Dyrekcja

p.o. Dyrektora Ośrodka
mgr Ewa Miller
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych, opieki i wychowania
mgr Małgorzata Wojciechowska