Dyrekcja

Dyrektor Ośrodka
mgr Jolanta Lubkiewicz
Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
mgr Ewa Miller
Wicedyrektor do spraw opieki i wychowania
mgr Krystyna Skuratko