Branżowa Szkoła I st. nr 7 Specjalna

Rok szkolny 2022/2023

Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia  kształci absolwentów SP, posiadających orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz posiadających predyspozycje i zainteresowania związane z wybranym kierunkiem – kucharz.

Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących prowadzą nauczyciele surdopedagodzy, stosując indywidualizację nauczania, różne metody pracy i komunikacji.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie Ośrodka w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.
Praktyki prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele prowadzący jednocześnie zajęcia teoretyczne.

Rok szkolny 2020/2021/2022