Szkoła Podstawowa nr 17 Specjalna

Szkoła podstawowa nr 17 jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z wadą słuchu, zdobywają wiedzę  i umiejętności z zastosowaniem form i metod pracy dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
Dzieci młodsze (klasy I – III) realizują większość zajęć w klasopracowniach przystosowanych do danej grupy wiekowej. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.
Uczniowie klas starszych (IV – VIII) uczą się w pracowniach przedmiotowych.
Uczniom zapewniamy:
– wykwalifikowaną kadrę nauczycieli surdopedagogów;
– systematyczną pracę nad rozwojem mowy, wzbogaceniem słownictwa i poprawą artykulacji;
– dostosowanie sposobu komunikacji do potrzeb dziecka;
– oddziały klasowe liczące do 8 uczniów;
– zajęcia rewalidacyjne;
– opiekę logopedy, psychologa, pedagoga;
– gimnastykę korekcyjną;
– zajęcia Integracji Sensorycznej;
– bezpłatny dojazd do szkoły i do domu;
– możliwość nauki języka migowego;
Rodzicom zapewniamy wsparcie psychologa i pedagoga.
Uczniowie szkoły podstawowej  mają możliwość rozwijania swoich pasji w kołach zainteresowań. Dodatkowym atutem szkoły są organizowane Zielone Szkoły i wycieczki dydaktyczne.

Rok szkolny 2021/2022

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2020/2021