Świetlica

Rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informuję, iż ważność karty zgłoszeniowej  dziecka do świetlicy szkolnej wygasa z końcem danego roku szkolnego, dlatego przypominam o konieczności ponownego złożenia deklaracji na nowy rok szkolny 2022/2023.
Karty zgłoszeniowe oraz przydatne oświadczenia można pobrać ze strony >> > Dokumenty
Wypełnione dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną na adres:  oswnies@poczta.onet.pl ,  pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w godzinach od 8:00 do 15:00, w dniach pracy placówki.
Ze względu na okoliczności pandemii, gorąco zachęcam do korzystania z drogi elektronicznej.
Wicedyrektor d.s. opieki i wychowania – Krystyna Skuratko

Plan pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022-2023

Bożena Rowińska poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
gr.I – świetlica 90
gr.II – świetlica 45
gr.III – świetlica 65
gr.IV – świetlica 66