Przedszkole Miejskie nr 7 Specjalne

Do naszego Przedszkola zapraszamy dzieci z wadą słuchu posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przyjmujemy maluchy, które mają ukończone 2 lata i 5 miesięcy, ponieważ uważamy, że im szybciej obejmie się je wielospecjalistyczną opieką, tym większe mają one szanse na dalszy, lepszy rozwój.
Edukacja w naszym przedszkolu może być wydłużona do dziewiątego roku życia. Po zakończonym etapie przedszkolnym dziecko ma możliwość kontynuowania nauki w naszej w szkole podstawowej będącej częścią naszej placówki. Dzieci spoza  Olsztyna mają szanse zamieszkać w internacie Ośrodka, w którym czekają na nie przytulane pokoje.
W zależności od potrzeb tworzone są grupy przedszkolne, w których jest maksymalnie 8 dzieci. Przedszkolaki uczą się w przestronnych, dostosowanych do ich potrzeb salach. Nauczyciele przedszkola to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności  niezbędne do pracy z dziećmi z wadą słuchu oraz towarzyszącymi im sprzężeniami.
Każdy Przedszkolak jest dla nas wyjątkowy, każdy może skorzystać z szerokiej oferty zajęć  terapeutycznych oraz edukacyjnych takich jak: logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapia integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, język angielski, zajęcia z psychologiem i  pedagogiem.

W roku szkolnym 2021-2022 przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego Przedszkola.

Rok szkolny 2020-2021