Internat

Rok szkolny 2022/2023

Internat  – miejsce na naukę, zabawę i wypoczynek.

Życie w internacie  Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie nie różni się wiele od codziennego życia w domu rodzinnym, gdzie każdy ma swoje prawa, ale i obowiązki. Internat w czasie nauki szkolnej zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa ważnego dla wszechstronnego rozwoju, bardzo dobre wyżywienie, pokoje 1 – 2 osobowe, pracownię komputerową, dostęp do Internetu, Wi-Fi, sali bilardowej, sali gimnastycznej, siłowni, boiska szkolnego, siłowni „pod chmurką”, ścieżki zdrowia,  placu zabaw, pracowni gospodarstwa domowego, w razie  choroby – izolatki. Grupa w internacie liczy do 8 osób.  
Każda grupa ma do dyspozycji swoją świetlicę z telewizorem, komputerem, gdzie odbywają się   uroczystości grupowe, urodziny, imieniny, odrabianie lekcji i inne ważne dla wychowanków zajęcia.   Ciągły kontakt z rówieśnikami uczy dzieci wielu umiejętności społecznych, takich jak: rozwiązywanie konfliktów, asertywności, dostosowania się do panujących norm, adaptację do środowiska, radzenie sobie ze stresem, empatię, komunikację werbalną oraz niewerbalną czy autoprezentację.
Dzieci  mają możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań i innych zajęciach, w czasie których uczą się   współpracy w grupie, odpowiedzialności, organizacji pracy i szacunku do pracy, wyrażania sądów i opinii, dbania o czystość oraz  porządek, poznawania przepisów ruchu drogowego, zachowania się w miejscach publicznych, przede wszystkim  kształtowania i rozwijania mowy.
Wychowankowie we współpracy z wychowawcami organizują imprezy takie jak: walentynki, andrzejki, dyskoteki, wigilie, biorą udział w akcjach społecznych jak sprzątanie świata, czy pracy wolontariackiej.
Praca dydaktyczno–wychowawcza w internacie jest kontynuacją pracy w szkole metodami opartymi przede wszystkim na zabawach i grach dydaktycznych, rozwiązywaniu zagadek, kalamburów, łamigłówek, czytaniu książek, oglądaniu filmów dydaktyczno-naukowych w atmosferze sprzyjającej wypoczynkowi po obowiązujących zajęciach w szkole. W internacie zawiązują się przyjaźnie, które niejednokrotnie trwają do końca życia.
Rodzice o każdej porze mają możliwość kontaktowania się z nauczycielem wychowawcą internatu w celu pozyskania informacji o swoim dziecku, jego samopoczuciu czy zachowaniu.

Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2021/2022