Projekty

Projekty realizowane w Ośrodku:

Wsparcie dla uczniów głuchych >>> Migawka
Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury  >>> Głusi w niemym kinie
Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury. kultura bez granic   >>> Legenda o Łynie w polskim języku migowym
Grupa MigBand – realizacja zadania publicznego z miejskiego zespołu profilaktyki i terapii uzależnień  >>> teledyski muzyczne w języku migowym
Program  >>> Olsztyn, miasto w którym przyjemnie jest spać
Projekt realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych   >>> Od kodowania do robotyki
Projekt  >>> Decydujesz i pomagasz