Oferta edukacyjna

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im.M.Grzegorzewskiej w Olsztynie jest szkołą publiczną, prowadzoną przez samorząd miasta Olsztyna.
Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty.

Oferta edukacyjna: 

 • posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • realizujemy innowacje pedagogiczne zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i przyjętymi przez placówkę standardami,
 • stosujemy najnowsze techniki i metody pracy,
 • rozwijamy zdolności i zainteresowania uczniów,
 • zapewniamy bezpieczny pobyt na terenie Ośrodka,
 • dbamy o uczniów z trudnościami w nauce,
 • pielęgnujemy tradycje i zwyczaje,
 • językiem wspomagającym w czasie prowadzenia zajęć jest język migowy.

Zapewniamy:

 • indywidualne podejście do ucznia,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie,
 • poszanowanie godności ucznia,
 • bezpieczeństwo – monitoring jest na terenie Ośrodka,
 • przyjazny pobyt w świetlicy wypełnionej grami i pomysłami na zabawę,
 • doradztwo zawodowe,
 • stałą opiekę psychologa i pedagoga szkolnego,
 • opiekę logopedy, bibliotekarza,
 • opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej,
 • możliwość uczestniczenia w konkursach,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • opiekę całodobową.

Budujemy tradycję szkolną poprzez:

 • organizację Międzynarodowego Dnia Głuchego,
 • udział w uroczystościach patriotycznych,
 • Ślubowanie uczniów klasy pierwszej SP,
 • zabawy andrzejkowe,
 • organizację Choinki Przyjaźni,
 • obchody Wigilii,
 • organizację balu karnawałowego,
 • obchody Święta Babci i Dziadka,
 • obchody Dnia Matki i Ojca,
 • obchody Dnia Dziecka.

Baza placówki:

 • Posiadamy unikatową oraz wykreowaną na potrzeby dziecka przestrzeń do edukacji i opieki na każdym etapie, która wyposażona jest w najnowsze media stanowiące połączenie różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo), w celu dostarczania wiedzy oraz zabawy.
 • Internat
 • Gabinet badania słuchu
 • Biofeedback
 • Gabinety WWRD
 • Pracownia Integracji Sensorycznej
 • Pracownia gastronomiczna
 • Studio fotograficzno-filmowe
 • Gabinet psychologa, pedagoga, logopedy
 • Boisko.
 • Plac zabaw.
 • Siłownia plenerowa.
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Stołówka
 • Gabinet Pielęgniarki

Współpracujemy z:

 • Stowarzyszeniem Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać ciszę”
 • Fundacją „Dźwięki Ciszy”
 • Fundacją Georg und Maria Dietrich
 • Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”
 • Panem Konradem Meyer
 • Miejski Zespół d.s. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 • MZPiTU
 • PFRON
 • PZG
 • Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Placówka zapewnia osiąganie sukcesów na miarę możliwości dziecka !