Dokumenty i akty prawne

OŚRODEK
Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie >>>plik do pobrania
Procedury postępowania, organizacji pracy i opieki nad uczniami w czasie zajęć szkolnych i wychowawczo-opiekuńczych w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022 >>> plik do pobrania pdf
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego przez uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie >>> plik do pobrania


SZKOŁA
Wniosek o organizację zajęć WWRD  >>> plik do pobrania
Podanie o przyjęcie do Przedszkola  >>> plik do pobrania
Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej  >>> plik do pobrania
Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego  >>> plik do pobrania
Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia  >>> plik do pobrania
Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej  >>> plik do pobrania
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych w SP nr 17 w Olsztynie >>> plik do pbrania

INTERNAT
Regulamin całodobowej opieki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie >>> plik do pobrania
Upoważnienie – odbiór ucznia (dotyczy mieszkańców internatu)  >>>plik do pobrania
Prośba – kontrola nad przyjmowaniem leków (dotyczy mieszkańców internatu)  >>>plik do pobrania
Oświadczenie – samodzielne wyjścia (dotyczy mieszkańców internatu)  >>>plik do pobrania
Oświadczenie – samodzielne dojazdy (dotyczy mieszkańców internatu)  >>>plik do pobrania
Obowiązkowe oświadczenie rodzica/opiekuna (dotyczy mieszkańców internatu)  >>>plik do pobrania
Obowiązkowe oświadczenie pełnoletniego wychowanka (dotyczy mieszkańców internatu)  >>>plik do pobrania

ŚWIETLICA SZKOLNA
Regulamin świetlicy szkolnej >>>plik do pobrania
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  >>>plik do pobrania
Deklaracja korzystania ucznia ze świetlicy szkolnej >>> plik do pobrania
Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy >>>plik do pobrania
Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy >>>plik do pobrania
Organizacja pracy świetlicy szkolnej z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ, Giz
str. 1 >>> plik do pobrania
str. 2 >>> plik do pobrania

Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 3 września 2021r. Dyrektora SOSWdDN w sprawie stawki żywieniowej za posiłki przygotowane w Ośrodku oraz zasad odpłatności >>> plik do pobrania
Wniosek o dowóz dziecka do szkoły >>>plik do pobrania
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>> plik do pobrania
Wniosek o wydanie skierowania  >>> plik do pobrania
Oświadczenie do zapewnienia szybkiej komunikacji  z rodzicami/opiekunami ucznia >>> plik do pobrania
Zgoda na pomiar temperatury ciała ucznia >>>plik do pobrania
Oświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej
>>>plik do pobrania