ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO – RÓWNIEŻ, BY CHRONIĆ ŚRODOWISKO


Szanowni Państwo!
 
Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w konkursie
„Zawsze gotowi, zawsze blisko – również, by chronić środowisko”,
którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych
oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży.
 
Jak wziąć udział w konkursie?
 
 
Wykonaj dowolną techniką pracę pokazującą działania na rzecz ochrony środowiska, jakie podejmują młodzi mieszkańcy regionu i wyślij ją w postaci skanu lub zdjęcia
na adres 4w-mbot@o2.pl do dn. 28.02.2021r.
 
Najlepsze prace zostaną opublikowane na naszej stronie – powstanie z nich wyjątkowy album. 
 
 
 Organizatorem konkursu jest 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
 
z wyrazami szacunku
 
Dominika Żuchowska
Inspektor Ochrony Środowiska
 
4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec”
tel. 727 041 422