OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA

ZAPROSZENIE – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA
Głównym celem programu profilaktyki jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka –  czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Program skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. W ramach programu odbędą się zajęcia wsparte ulotkami, plakatami i filmem, po których uczestnicy będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność samobadania skóry oraz różnicowania zmian podejrzanych o  charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami.
Czerniak – pismo do dyrektorów
Czerniak – List – szkoły
Czerniak – Decyzja szkoły