Zajęcia dydaktyczne

❗️U W A G A❗️

✔️Pomimo trwającego w naszym Ośrodku strajku, od dnia 25 kwietnia (czwartek) w miarę możliwości będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.
✔️29 – 30 kwietnia oraz 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych po wcześniejszym zgłoszeniu.