WSPARCIE DZIECI Z UKRAINY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – INFORMACJA MEIN / ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З УКРАЇНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ – ІНФОРМАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/uczniów >>> otwórz

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku ukraińskim >>> завантажити

Wniosek  o wydanie orzeczenia – wersja w języku rosyjskim >>> cкачать

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku polskim >>> pobierz

Komunikat do poradni psychologiczno-pedagogicznych >>> pobierz