UROCZYSTE UHONOROWANIE PANA KONRADA MEYER

W dniu 24.09.2021 r. odbyło się uroczyste uhonorowanie pana Konrada Meyer za 40 lat charytatywnej działalności na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Dyrektor Ośrodka Jolanta Lubkiewicz przybliżyła w skrócie wszystkim obecnym historię 40 lat obecności pana Konrada Meyer w 50-letniej historii Ośrodka. Pan Konrad Meyer za swój wkład w dobroczynność został doceniony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Pan Konrad Meyer został również obdarowany złotą honorową odznaką Polskiego Związku Głuchych wręczoną mu przez wiceprezesa PZG Olsztyn panią Annę Kuberską. Uczniowie obdarowali pana Konrada Meyer serdecznymi uśmiechami, słowami podziękowania oraz prezentami. Przedstawicielka Rady Rodzicow pani Beata Jabłońska podziękowała Panu Konradowi w imieniu rodziców. Podziękowania otrzymała również pani Maria Awłasewicz dzięki której przez 40 lat płynęły dary od zaprzyjaźnionego z Ośrodkiem Konrada Meyer. Za całe dobro i szczere serce dziękujemy naszemu dobroczyńcy.