TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

„Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”: https://uodo.gov.pl/pl/458/1643

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany do uczniów i nauczycieli służy pozyskaniu praktycznych umiejętności sprzyjających skutecznej ochronie danych osobowych.

Do uczestnictwa w programie w roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówki doskonalenia nauczycieli. Zgłoszenia do programu przyjmowane są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/21/31