SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W OLSZTYNIE – SZKOLNY KONKURS POEZJI

W dniach 14- 19.03.2022 odbył się Szkolny Konkurs Poezji, w którym uczestniczyli uczniowie klas od II do VIII. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna.
Celem konkursu było:prezentacja dorobku i promocja młodych twórców, inspirowanie do aktywności twórczej, popularyzacja twórczości literackiej, rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń, rozwijanie wyobraźni twórczej, kształtowanie wiary we własne siły i umiejętności.

Jury konkursu w składzie: Pani Wioletta Wąsowicz, Pani Róża Wiśniewska, Pani Anna Kościelniak-Szanulas przyznało:
1 nagrodę – dla uczennicy klasy Vb Julii Hałań
2 nagrodę – dla ucznia klasy VIIIf Michała Matyjewicza
3 nagrodę – dla uczennicy klasy VIId – Zuzanny Kaniuga

Jury przyznało także wyróżnienia dla uczniów:
Alicja Palczewska – z klasy IIa,
Maciej Świderski – z klasy IIa,
Aleksandra Żyła – z klasy IIb,
Iza Kukian – z klasy IIe,
Natalia Rzymowska – z klasy IIId,
Maksymilian Jankowski – z klasy IVb,
Dominika Tomasiak – z klasy IVe,
Maja Naborczyk – z klasy VIa,
Julia Pasztaleniec – z klasy VIId.

W dniu 25 marca 2022r. w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji, odbyło się spotkanie uczniów klasy Vb oraz laureatów Szkolnego Konkursu Poezji z autorką wierszy i książek Panią Teresą Rutkowską-Wojciechowską, która opowiedziała o swojej twórczości oraz wręczyła laureatom oraz wyróżnionym uczniowie nagrody książkowe oraz dyplomy .
Organizator: Aleksandra Branicka