PILNE !!! STANOWISKO PREZYDENTA OLSZTYNA W SPRAWIE OTWARCIA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI

PILNE !!! STANOWISKO PREZYDENTA OLSZTYNA W SPRAWIE OTWARCIA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI

STANOWISKO W SPRAWIE OTWARCIA ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI
Na podstawie:  https://www.facebook.com/PrezydentOlsztynaPiotrGrzymowicz/

Wczoraj (29.04.) premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, umożliwiającym otwarcie od 6 maja br. żłobków i przedszkoli. Jednocześnie ostateczne decyzje w tej sprawie pozostawił w gestii organów prowadzących te placówki tj. samorządu, osób fizycznych i prawnych, zastrzegając, iż zasady ich funkcjonowania powinny spełniać wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego oraz ministerstw resortowych.
Po wnikliwej analizie uwzględniającej zarówno aspekty sanitarne, jak i organizacyjne stwierdziłem, że nie ma możliwości otwarcia placówek dla których organem prowadzącym jest samorząd w terminie od 6 maja. Uruchomienie żłobków i przedszkoli może nastąpić najwcześniej od dnia 18 maja 2020 r. i tylko wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach. Zdrowie dzieci i ich opiekunów jest dla nas najwyższym priorytetem.
Data wskazana przez rząd nie uwzględnia wszystkich aspektów ponownego uruchomienia placówek w czasie pandemii a warunki epidemiologiczne określone w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia mają bardzo ogólnikowy i życzeniowy charakter. Problemy, które nie pozwalają na szybkie otwarcie żłobków i przedszkoli obejmują zarówno wielkość grup, dobór dzieci i system uzgodnień z rodzicami, możliwość ograniczania kontaktów i utrzymania reżimów sanitarnych a także możliwości kadrowe oraz zabezpieczenie w środki ochrony personelu w/w placówek. Lista zadań została przez nas zdefiniowana i jest długa a ich rozwiązanie wymaga czasu oraz współpracy z innymi organami administracyjnymi. Dlatego uznałem, że termin 18 maja jest pierwszym realnym, a w konsekwencji bezpiecznym terminem otwarcia żłobków i przedszkoli – dla których organem prowadzącym jest samorząd – w naszym mieście.
Ponadto informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzję o otwarciu żłobków i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego podejmują ich organy prowadzące.
Piotr Grzymowicz
Prezydent Olsztyna