ROZWIĄZANIA PRAWNE POTRZEBNE DO ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

ROZWIĄZANIA PRAWNE POTRZEBNE DO ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe – minister podpisał rozporządzenia

Dzisiaj, 12 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał projekty 5 rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania.
https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne