Rok czytelnictwa

ROK CZYTELNICTWA W SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

17 marca 2016r. odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem: Literatura faktu świadectwem prawdy – T. Borowski Opowiadania dla kl.: G, LO, ZSZ.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły P. Małgorzata Bartniczuk i P. Sylwia Karpiniak – Matuszewska.

Warunkiem udziału w konkursie było wypożyczenie i przeczytanie lektury. Następnie uczniowie pisali test sprawdzający znajomość opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego.

Zwycięzcami konkursu zostali:

                                          I miejsce: Wiktoria Malinowska kl. III LO

                                       II miejsce: Joanna Wysocka kl. II LO

                                       III miejsce: Michał Leszkowski kl. I BZ, Błażej Burżak kl. III G

 

14 kwietnia 2016r. został przeprowadzony konkurs czytelniczy dla kl. V – VI SP

Z podań i legend – Wars i Sawa. Organizatorami konkursu były P. Małgorzata Bartniczuk

i P. Sylwia Karpiniak – Matuszewska.

Dzieci miały za zadanie przeczytać legendę Wars i Sawa, a następnie napisać test zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (wykazać się znajomością legendy i zrozumieniem jej treści).

Zwycięzcami konkursu zostali:

                                          I miejsce: Witold Marwitz kl. VSP

                                       II miejsce: Adrianna Duda kl. VISP

                                       III miejsce: Natalia Jelińska kl. VSP

 

27.04.2016r. odbył się konkurs czytelniczy dla kl. III SP Julian Tuwim Lokomotywa. Organizatorami były P. Małgorzata Bartniczuk i P. Barbara Brzezicka.

Uczniowie musieli przeczytać wiersz J. Tuwima Lokomotywa, następnie wykazać się znajomością tekstu poetyckiego i jego odbiorem poprzez napisanie testu z zadaniami krótkiej odpowiedzi.

Zwycięzcami konkursu zostali:

                                          I miejsce: Grzegorz Szeremiuk kl.IIISP

                                       II miejsce: Klaudia Dzik kl. IIISP

                                       III miejsce: Leszek Dzik kl. IIISP

 

 

ROK CZYTELNICTWA W SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH

W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

17 marca 2016r. odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem: Literatura faktu świadectwem prawdy – T. Borowski Opowiadania dla kl.: G, LO, ZSZ.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły P. Małgorzata Bartniczuk i P. Sylwia Karpiniak – Matuszewska.

Warunkiem udziału w konkursie było wypożyczenie i przeczytanie lektury. Następnie uczniowie pisali test sprawdzający znajomość opowiadania Proszę państwa do gazu Tadeusza Borowskiego.

Zwycięzcami konkursu zostali:

                                          I miejsce: Wiktoria Malinowska kl. III LO

                                       II miejsce: Joanna Wysocka kl. II LO

                                       III miejsce: Michał Leszkowski kl. I BZ, Błażej Burżak kl. III G

 

14 kwietnia 2016r. został przeprowadzony konkurs czytelniczy dla kl. V – VI SP

Z podań i legend – Wars i Sawa. Organizatorami konkursu były P. Małgorzata Bartniczuk

i P. Sylwia Karpiniak – Matuszewska.

Dzieci miały za zadanie przeczytać legendę Wars i Sawa, a następnie napisać test zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (wykazać się znajomością legendy i zrozumieniem jej treści).

Zwycięzcami konkursu zostali:

                                          I miejsce: Witold Marwitz kl. VSP

                                       II miejsce: Adrianna Duda kl. VISP

                                       III miejsce: Natalia Jelińska kl. VSP

 

27.04.2016r. odbył się konkurs czytelniczy dla kl. III SP Julian Tuwim Lokomotywa. Organizatorami były P. Małgorzata Bartniczuk i P. Barbara Brzezicka.

Uczniowie musieli przeczytać wiersz J. Tuwima Lokomotywa, następnie wykazać się znajomością tekstu poetyckiego i jego odbiorem poprzez napisanie testu z zadaniami krótkiej odpowiedzi.

Zwycięzcami konkursu zostali:

                                          I miejsce: Grzegorz Szeremiuk kl.IIISP

                                       II miejsce: Klaudia Dzik kl. IIISP

                                       III miejsce: Leszek Dzik kl. IIISP

 

 

 

 

ROK CZYTELNICTWA W SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

17 marca 2016r. odbył się konkurs czytelniczy pod hasłem: Literatura faktu świadectwem prawdy – T. Borowski Opowiadania dla kl.: G, LO, ZSZ.
Konkurs zorganizowały i przeprowadziły P. Małgorzata Bartniczuk i P. Sylwia Karpiniak – Matuszewska.
Warunkiem udziału w konkursie było wypożyczenie i przeczytanie lektury. Następnie uczniowie pisali test sprawdzający znajomość opowiadania „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce: Wiktoria Malinowska kl. III LO
II miejsce: Joanna Wysocka kl. II LO
III miejsce: Michał Leszkowski kl. I BZ, Błażej Burżak kl. III G

14 kwietnia 2016r. został przeprowadzony konkurs czytelniczy dla kl. V – VI SP
Z podań i legend – Wars i Sawa. Organizatorami konkursu były P. Małgorzata Bartniczuk
i P. Sylwia Karpiniak – Matuszewska.
Dzieci miały za zadanie przeczytać legendę Wars i Sawa, a następnie napisać test zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (wykazać się znajomością legendy i zrozumieniem jej treści).
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce: Witold Marwitz kl. VSP
II miejsce: Adrianna Duda kl. VISP
III miejsce: Natalia Jelińska kl. VSP

27.04.2016r. odbył się konkurs czytelniczy dla kl. III SP Julian Tuwim Lokomotywa. Organizatorami były P. Małgorzata Bartniczuk i P. Barbara Brzezicka.
Uczniowie musieli przeczytać wiersz J. Tuwima Lokomotywa, następnie wykazać się znajomością tekstu poetyckiego i jego odbiorem poprzez napisanie testu z zadaniami krótkiej odpowiedzi.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce: Grzegorz Szeremiuk kl.IIISP
II miejsce: Klaudia Dzik kl. IIISP
III miejsce: Leszek Dzik kl. IIISP