„Przyszłość w moich rękach”

Zapraszamy do udziału w projekcie zmierzającym do włączenia osób niesłyszących w rynek pracy.