PROMOCJA PROJEKTU „CYFROWY OLSZTYN”

PROMOCJA PROJEKTU „CYFROWY OLSZTYN”

Prośba do jednostek Gminy Olsztyn – Promocja Projektu „Cyfrowy Olsztyn”

Szanowni Państwo Dyrektorzy olsztyńskich jednostek oświatowych.
Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Cyfrowy Olsztyn”, którego głównym celem jest poprawa jakości i dostępności oraz zwiększenie zasobów sektora publicznego w Gminie Olsztyn oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących e-usług oraz wdrożenie nowych. Obowiązkiem beneficjentów jest informowanie opinii publicznej o realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Od 1 września 2020 r. w olsztyńskich jednostkach oświatowych dostępna będzie Platforma Usług Oświatowych. Obecnie, przygotowujemy postępowania na działania promocyjne oraz informacyjne dot. funkcjonalności nowej platformy m.in. na plakaty, ulotki czy broszury informacyjne, które będą kolportowane do wszystkich rodziców uczniów i podopiecznych Państwa placówek.
Aby wesprzeć naszą akcję informacyjną, zwracam się z uprzejmą prośbą

o zamieszczenie na Państwa portalach internetowych reklamy POP-UP, czyli reklamy internetowej, która wyświetli się w przeglądarce użytkownika, od razu po wejściu na portal jednostki. Jeżeli Państwa portal nie obsługuje tej formy reklamy internetowej, będę wdzięczna za umieszczenie pliku z reklamą Platformy Usług Oświatowych na stronie internetowej, w widocznym miejscu, bez konieczności scrollowania. Gotową reklamę – w formie pliku .png – dołączam do poniższego pisma.
Jeszcze przed 1 września, przewidujemy wzmożony ruch na stronach jednostek oświatowych, a taka „reklama PUO”, z pewnością ułatwiłaby zapoznanie się z tematem.  Z góry dziękuję za pomoc!

Z poważaniem,
Monika Małolepsza
Członek zespołu ds. promocji Projektu „Cyfrowy Olsztyn”
Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego