PROFILAKTYKA CZERNIAKA

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA

W ramach kształtowania postaw prozdrowotnych nasza placówka już po raz kolejny , przystępuje do OGÓLNOPOLSKIEGO  PROGRAMU PROFILAKTYKI CZERNIAKA. Program skierowany jest do uczniów  klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest, aby uczniowie poznali główne zasady profilaktyki czerniaka wraz ze zdobyciem umiejętności przeprowadzania samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”).