PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 PRZY SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID – 19

1. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 PRZY SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID – 19
2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 7 SPECJALNYM PRZY SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE
3. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRACY W PLACÓWCE W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID – 19
4. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRACY W PLACÓWCE W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19
5. PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRACY W PLACÓWCE W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID – 19
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/3674/zarzadzenie_nr_114_z_dnia_14_maja_2020_r_w_sprawie_wznowienia_z_dniem_18_maja_2020_r_funkcjonowania_przedszkoli_prowadzonych_przez_miasto_olsztyn_w_okresie_stanu_epidemii_covid_19/