PODZIĘKOWANIE DYREKTOROWI

Podziękowanie Dyrektorowi SOSW dla Dzieci Niesłyszących za udział placówki w badaniach normalizacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży” >>> otwórz