Po co nam konstytucja?

Po co nam konstytucja?

W środę 20 czerwca odbyły się w Ośrodku zajęcia z obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.
Celem tych zajęć było przybliżenie uczniom, czym jest konstytucja, na czym polega trójpodział władzy oraz jakie prawa i obowiązki mają obywatele.