ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 29 MARCA DO 9 KWIETNIA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 29 MARCA DO 9 KWIETNIA

Organizacja zajęć w dniach 29 marca – 9 kwietnia.

W dniach 29 marca – 9 kwietnia szkoły wchodzące w skład Ośrodka pracują w trybie zdalnym. Uczniowie szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Na podstawie Rozporządzeniem MEN z dnia 26marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należy zorganizować dla tych uczniów, nauczanie w szkole.
W naszym Ośrodku z takiego rozwiązania korzystać będzie klasa I szkoły podstawowej.
W dniach 29 III – 9 IV przedszkole pracuje stacjonarnie.