ORGANIZACJA PRACY W DNIACH 9-13 LISTOPADA

Szanowni Państwo,
informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zgodę z organu prowadzącego placówkę na odpracowanie dnia 9 listopada w wybraną sobotę 2021 roku.
Przypominam, że dni: 10, 12 i 13 listopada są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonymi przez dyrektora.
W związku z powyższym w dniach 9 -13 XI 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą się odbywały.
O trybie realizowania zajęć od dnia 16 XI 2020r. zostaniecie Państwo poinformowani 13 listopada.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Ewa Miller