ORGANIZACJA PRACY W DNIACH 16-20 LISTOPADA

Szanowni Państwo.
Informuję, że w dniach 16-20.11.2020 r. szkoła pracuje normalnie w trybie stacjonarnym. Przypominam, że nauczyciele prowadząc zajęcia stacjonarne z klsą nie prowadzą dodatkowo żadnych zajęć zdalnych z nieobecnymi uczniami. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach. Nauczyciele mogą wysłać za pomocą Librusa lub TEAMSa nieobecnym uczniom nateriały z zajęć w formie print screen, zdjęcia (inna ustalona przez nauczyciela forma), kart pracy w wersji word. Frekwencja uczniów liczona jest zgodnie ze stanem w klasie na dany dzień.

Pozdrawiam serdecznie
Jolanta Lubkiewicz