Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

W dniu 8 maja godzinie 12:00 na Placu Konsulatu Polskiego odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. W obchodach Dnia Zwycięstwa wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, miejskich przedsiębiorstw i instytucji oraz poczty sztandarowe olsztyńskich szkół. obecna była również reprezentacja naszego Ośrodka wraz z pocztem sztandarowym SOSW dla Dzieci Niesłyszących.

https://www.olsztyn.eu/nc/o-olsztynie/aktualnosci/article/narodowy-dzien-zwyciestwa-8-maja.html