NOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKÓŁ

Ze względu na fakt, że jesteśmy małą szkołą, placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do nauki i pracy.
Rozporządzenie MEiN z 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas I-III , o których mowa w ust. 1a, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
Wprowadzone zmiany nie obejmują naszych szkół. Jako szkoły specjalne działamy na podstawie rozporządzenia z 12 sierpnia 2020 r.
Nauka zdalna w szkołach – nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca