NOWE WYTYCZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Złagodzenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych nie oznacza ich całkowitego zniesienia. Dlatego dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przygotowane zostały nowe wytyczne Sanepidu przeciwko COVID-19.
Źródło: Strona internetowa MEiN (www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka).

Wytyczne dla: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.Dotyczą: organizacji opieki w podmiocie, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka.
Wytyczne >>> plik do pobrania
Wytyczne dla: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych.Dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
Wytyczne >>> plik do pobrania