NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

Dot. akcji nauki i doskonalenia pływania

Dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Szanowni Państwo

W imieniu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran oraz trenerów pływania Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie ulotki informacyjnej o akcji nauki i doskonalenia pływania w ramach bezpłatnych zajęć dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Akcja ma na celu:

  1. popularyzację sportu pływackiego wśród mieszkańców Olsztyna,
  2. poprawę kondycji i sprawności dzieci w okresie pandemii,
  3. poprawę bezpieczeństwa nad wodą w nadchodzącym sezonie letnim,
  4. zaszczepienie wśród uczestników zajęć nawyku zdrowego spędzania czasu wolnego.

Barbara Rapińczuk

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5

Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie