Muzyka wstążką pisana

Dnia 26.02.2016 r. w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie uczniowie klasy Ia i Ib SP wraz ze swoimi rodzicami brali udział w warsztatach rytmiczno-muzycznych „Muzyka wstążką pisana”. Organizatorem i prowadzącym warsztaty była pani Monika Dreger nauczyciel rytmiki i muzyki w  Ośrodku. Szaleństwo barw, dźwięków, pomysłów…tańce, rytmiczne zabawy. Każdy uczeń wraz z rodzicem zrobił pięknie brzmiące tamburyno. Orkiestra Orffowska zagrała, dyplomy rozdane. Niebawem kolejne warsztaty-zapraszamy.