LEKTURY DOSTĘPNE

Lektury dostępne

Są to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi. Lektury dostępne zostały opracowane z myślą o uczniach mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu
>>> otwórz
>>> otwórz