Kurs kwalifikacyjny – TAPICER

Nasz Ośrodek poszukuje różnych możliwości, aby niesłysząca młodzież mogła zdobyć dodatkowe kwalifikacje w czasie trwania nauki w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Olsztynie nasi uczniowie mają możliwość nauki zawodu uczestnicząc w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Obecnie trzech niesłyszących uczniów naszych szkół ponadgimnazjalnych bierze udział w kursie A10 – Tapicer. Od grudnia 2016 r. odbywają praktykę oraz uczą się teorii. Chłopcy mają możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Co zrobić aby wziąć udział w takim kursie? Jako młoda osoba niesłysząca lub z wadą słuchu możesz podjąć naukę w jednej z naszych szkół ponadgimnazjalnych, a gdy ukończysz 17 lat będziesz mógł zgłosić się na wybrany przez ciebie kurs. Kończąc naukę w naszych szkołach (szkoła zawodowa, liceum lub szkoła policealna) możesz zdobyć nawet 2 kwalifikacje zawodowe dodatkowo. Zapraszamy!!!