Konkurs ze smokiem w tle

 29.11.2016r. w naszej bibliotece szkolnej odbył się kolejny konkurs czytelniczy, tym razem, dla kl. IVSP

i VI SP LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM

Uczniowie mieli za zadanie przeczytać Legendę o Smoku Wawelskim, wykazać się znajomością i rozumieniem treści, umiejętnością wyszukiwania informacji

z tekstu i przekładu intersemiotycznego.

Zwycięzcy dyplomy i nagrody otrzymają na apelu szkolnym.