KONIEC ROKU SZKOLNEGO  

24 czerwca 2022r.

23 czerwca 2022r.
Już jutro koniec roku szkolnego, pora więc podsumować całe półrocze i nagrodzić naszych uczniów za ich ciężką pracę. Uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursach i kołach zainteresowań. Dodatkowo Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać Ciszę” wręczyło dyplomy dla uczniów za najlepszą frekwencję.Wszystkim gratulujemy.