Goście z Rosji

Goście z Rosji

Wspólnymi warsztatami fotograficznymirozpoczęła się dziś w naszym Ośrodku współpraca ze szkołą dla niesłyszących działającą w Rosji .